Egyház Nagyszénási Evangélikus Egyház

Új lelkészt köszönthetett az Evangélikus Gyülekezet

  Hivatalosan vasárnap kezdte meg szolgálatát a nagyszénási evangélikus gyülekezetben Győri Veronika Ágnes lelkésznő. A lelkésznő Bács-Kiskun megyéből érkezett Nagyszénásra, ahol iskola lelkészként dolgozott. Az új lelkész Celldömölkön érettségizett. Nagynénje akkoriban jegyző volt az alsósági gyülekezetben. Elsősorban vele járt a különböző egyházi rendezvényekre, ő formálta hitét, az õ indíttatására jelentkezett a teológiára, bár a Veszprémi Egyetem […]

Egyház Nagyszénási Evangélikus Egyház

Evangélikus egyház Nyugat békési egyházmegye közgyűlésének beiktatása

  Nagyszénás – A Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegyében beiktatták a most megválasztott egyházmegyei vezetőket, Lázár Zsolt esperest és Nagy Róbert egyházmegyei felügyelőt. Megtelt a nagyszénási evangélikus templom, ahol még soha nem volt esperesiktatás az idén 200 éves gyülekezet történetében. „Mert meg vagyok győződve, hogy… [semmi] nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi […]

Egyház Nagyszénási Evangélikus Egyház

Új vezetőség és presbitérium választás volt az Evangélikus egyháznál

  „A Presbitérium tagjainak nem kiváló szólistáknak kell lenniük, hanem a maguk hangszerén jól játszó zenekari tagoknak,  akiknek az együtt zenélése folytán szólal meg hibátlanul a zsoltár, ahol a lelkész, mint jó karmester vezet, de nem veszi át, nem veszi el a szólamot, meghagyva és erősítve ezzel a presbiterek egyéni és közösségi felelősségét ügyeink intézése során.” Szathmáry Béla egyházjogász   […]

Civilek Egyéb Egyház Nagyszénási Evangélikus Egyház

A Nagyszénási Keresztény Nőegylet

  „A hívő ember céllal éli az életét. Célja, hogy minél jobban megismerje önmagát, Istenre-utaltságát s ezzel együtt Istent magát. A szeretetben kiteljesedve hasznos életet éljen felebarátai számára is. Amikor ez sikerül, akkor a küzdelmeink is megszépülnek, mert kiderül, hogy minden történés az életünkben azért adatik, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, egymáshoz, s legvégül közösen hálát […]

Egyház Nagyszénási Evangélikus Egyház

Nagyszénási Evangélikus Egyház és Templom rövid története

  Településünk történetét, az itt élők akaratát, múltját és tetteit emlékműként őrzik azok az épületek, amelyeket őseink hagytak itt nekünk.  Minden téglában, minden falban, minden tető alatt van egy történet, történet azokról az emberekről akik, a kopár pusztán a kétkezi munkájuk által települést hoztak létre. Először szállásokat, majd magtárakat,  iskolát és templomot építettek maguknak, és […]

Egyház Nagyszénási Evangélikus Egyház

Pápai Attila evangélikus lelkészünk augusztus elsejétől Gyulán folytatja a lelkészi szolgálatot

  Augusztus elsejével kezdte meg szolgálatát Gyulán, Pápai Attila és Pápai-Tóth Orsolya lelkész házaspár. Pápai Attila volt 2015. augusztus 2 – 2017. július 31. között Nagyszénás, Gádoros, Eperjes evangélikus lelkésze, felesége pedig Szarvason  látta el az evangélikus gimnázium lelkészi feladatait. Az evangélikus lelkész házaspárt Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke helyezte Gyulára. A fiatal lelkész […]

Egyház Nagyszénási Evangélikus Egyház

Konfirmáció a Magyarországi Evangélikus Egyházban- ismertetés

Mire jó a konfirmáció? Minden kultúrában jellemző, hogy a felnövekvő ifjakat valamely beavatási szertartással fogadja nagykorú tagjaivá a közösség. A keresztény egyházakban is megvan ennek a hagyománya. A katolikus egyházban két lépésben történik: az elsőáldozással és a bérmálással. A protestáns történelmi egyházakban ennek gyakorlata a konfirmáció. A konfirmáció hagyománya az evangélikus egyházban, a 17. században, […]