Egyház Nagyszénási Evangélikus Egyház

Új lelkészt köszönthetett az Evangélikus Gyülekezet

 

Hivatalosan vasárnap kezdte meg szolgálatát a nagyszénási evangélikus gyülekezetben Győri Veronika Ágnes lelkésznő. A lelkésznő Bács-Kiskun megyéből érkezett Nagyszénásra, ahol iskola lelkészként dolgozott.

Az új lelkész Celldömölkön érettségizett. Nagynénje akkoriban jegyző volt az alsósági gyülekezetben. Elsősorban vele járt a különböző egyházi rendezvényekre, ő formálta hitét, az õ indíttatására jelentkezett a teológiára, bár a Veszprémi Egyetem magyar–színháztörténet szakára, valamint a szombathelyi főiskolára, magyar–történelem szakra is felvették. Az előbbi helyen halasztást kért, és a teológián kezdte meg tanulmányait abban a reménységben, hogy két év után párhuzamosan végzi a másik szakokat. De időközben megérlelődött benne az elhívás, hogy lelkész szeretne lenni. Hét éven keresztül vezette Alsóságon vasárnaponként a gyermek-istentiszteleteket. Édesapja az alsósági gyülekezet felügyelõje, édesanyja presbiter. A hatodéves képzést a budapest-zuglói gyülekezetben töltötte Tamásy Tamásné mentorsága alatt. 2008-ban szentelték lelkészé az Alsósági Evangélikus Templomban, augusztus 15-tõl  pedig bobai gyülekezetbe került beosztott lelkészi szolgálatra.

Szeretettel köszöntjük Nagyszénáson, munkáját kísérje Isten áldása!

 

Forrás: Evangélikus Élet

Fotó: Evangélikus Egyházközösség Nagyszénás