Vélemény

Véleménye mindenkinek van, csak nem osztja meg másokkal! Ezzel az oldallal az a célunk, hogy közös gondolkodásra hívjunk mindenkit Nagyszénás érdekében! Az itt megjelenő vélemények íróik látásmódját tükrözik, nem biztos, hogy azonosak az oldalt működtetők véleményével!

 

Nagy Mihály Vélemények

Testületi ülések – Összefoglaló

  Kicsit több idő telt el a havi bejelentkezéseimhez képest, de az országgyűlési választások előtti kampányból szerettem volna kimaradni, abban egyik oldalon sem kívántam szerepet vállalni.  Talán így, ha ritkábban írok, érdekesebb tud lenni a beszámolóm. Túl vagyunk a választáson, és pár sorban már le is vontam a következtetéseket az eredményekből. Mert mind a győzelemnek, […]

Nagy Mihály Vélemények

Komor november

  A Novemberben történt események megerősítettek abban, mennyire fontos a tájékoztatás, a rávilágítás az összefüggésekre, és mennyire nincsenek tisztában a település lakói a dolgokkal, a mögöttük lévő mozgatórugókkal. Mennyire rányomja a bélyegét az elmúlt 11 év egysíkú és egyirányú helyi propaganda kommunikációja az emberek gondolkodásmódjára. Kikopott az alaposság, a kételkedés, a józan paraszti ész, a […]

Nagy Mihály Vélemények

Októberi testületi és egyéb érdekességek

  Látva a bejegyzéseim olvasottságát, úgy látom továbbra is igénye van az embereknek a bejegyzéseimre.  De mi ért is ne lenne! Megszüntették a televíziós közvetítést a testületi ülésekről, a helyi önkormányzati újságból pedig sok mindent nem lehet megtudni a valós helyzetről.  Olyanná vált az a lap, mint egy mesekönyv, hűségesen ápol egy álomvilágot, ahol minden […]

Patrióta Vélemények

Egy falunap margójára

  Minden település életében fontosak azok a közösségi események, amelyek összekovácsolják a település lakóit. A közös evések, a közös ivások és az együtt lét mindig is jó kovásza volt közösségépítésnek. Hogy miért jutott ez eszembe, mert nézegetni kezdetem a Facebookon Nagyszénás Nagyközség Hivatalos oldalára feltett falunapi képeket. – Ha nem is vesszük figyelembe, hogy az oldalt […]

Patrióta Vélemények

Kicsit több szerénységet!

  A nagymamám arra tanított kisgyermek koromban, hogy mindig figyeljek oda arra, amit egy idősebb ember mond, mert az idősebb ember már a koránál fogva is több dolgot megélt, megtapasztalt, és bölcsebb lehet nálam, tanácsaiból tanulhatok. Persze papám ilyenkor mindig közbevágott, azt se felejtsem el megnézni ki adja a tanácsot, és ha azt látom, hogy […]

Patrióta Vélemények

Ez kinek volt az égbekiáltó ötlete?

Igyekeztem magam távol tartani ettől az ügytől, mert így is elég nagy cirkusz lett csinálva ebből a fürdő dobálásból, de tegnap nálam is elszakadt a cérna. Pár hónappal ezelőtt, még a falugyűlésen azt hangoztatták emberek milyen káros ha a facebookon veszekednek az emberek Nagyszénáson, vagy rosszat írnak a faluról, mert emiatt nem jönnek hozzánk a […]

Adminisztrátor Egyéb Hírek Vélemények

Egy kis statisztikai érdekesség

Mielőtt belecsapnánk a statisztikai érdekesség közzétételében tekintsünk vissza a település történetére, hogy a számok mögé lássuk a történelmet is. Forrás: Wikipedia Történeti áttekinés – Nagyszénás a XVIII. századtól Az új Szénás alapítása a Károlyiak nevéhez fűződik: 1818-ban a régi, úgynevezett mihálytelki gazdaság területén 200 telekből álló napszámos falut alapítottak. Minden telek 825 négyszögöl belső jobbágytelekből […]

Csak őszintén

Talán jó ötlet lehet

Interaktív térkép, hogy mennyi EU-s pénzt kaptak a magyar települések

Hatalmas az alsós oktatás hatása a felnőttkori jövedelemre