Egyház Nagyszénási Evangélikus Egyház

Evangélikus egyház Nyugat békési egyházmegye közgyűlésének beiktatása

 

Nagyszénás – A Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegyében beiktatták a most megválasztott egyházmegyei vezetőket, Lázár Zsolt esperest és Nagy Róbert egyházmegyei felügyelőt. Megtelt a nagyszénási evangélikus templom, ahol még soha nem volt esperesiktatás az idén 200 éves gyülekezet történetében.

„Mert meg vagyok győződve, hogy… [semmi] nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban!” (Róm 8,38-39) „[F]eddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban…” (Fil 2,15)

Az ünnepi istentisztelet 2018. május 12-én, szombaton 16 órakor kezdődött. Az orosházi Credo együttes szarvasi zenészekkel kiegészülve vette át a kántori szolgálatot. A csodálatos énekeket követően Gáncs Péter igehirdetése következett.

Az iktatás szolgálatában Szpisák Attila tótkomlósi lelkész és Veres-Ravai Réka szentesi lelkész segédkezett. A záró oltári szolgálatot Lázár Zsolt újraválasztott esperes végezte.

Az istentiszteletet rövid ünnepi közgyűlés követte. Először Lázár Zsolt székfoglalóját hallgatta meg a gyülekezet, majd Nagy Róbert felügyelő következett, aki személyes hangvételű gondolataival fogalmazta meg, mit szeretne elérni egyházmegyei felügyelőként az elkövetkező időszakban.

Ezután a köszöntők jöttek: a sort Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő kezdte, majd Krizsán Zoltán pesti egyházmegyei felügyelő folytatta. Madarász Géza, a megye előző felügyelője köszöntőjében adta át a stafétát utódjának. Nyemcsok János nagyszénási polgármester, majd Hodálik Pál szarvasi alpolgármester zárta a köszönők sorát.

Az ünnepi perceket jó hangulatú vacsora követte. Nagyon jó vendéglátóknak bizonyultak a nagyszénási testvérek. Az egyházmegyei közgyűlés a rövid vacsoraszünet után folytatta az alakuló ülést. Első napirendi pontként megválasztásra kerültek a tisztségviselők:

Espereshelyettes lett Veres-Ravai Réka, másodfelügyelő: Madarász Géza. Evangelizációs és missziói felelős: Laczki János. Ifjúsági felelős: Horváth Zoltán Olivér, gazdasági felelős: Dr. Váriné Domán Gabriella. A számvevőszék elnöke: Kiss Vali, GAS-felelős: Szpisák Attila.

A Déli Egyházkerületi Közgyűlés megyei küldöttei: Ördög Endre lelkészi, Hrivnák Mihály nem lelkészi tag. Zsinati küldöttek: Lázár Zsolt lelkészi, Szpisák Attila és Ördög Endre póttagok, nem lelkészi: Madarász Géza, póttagok: Hrivnák Mihály és Nagy Róbert.

Gyűjteményi felelős: Koszorús Oszkár. A lelkészi munkaközösség vezetője: Veres-Ravai Réka, a számvevőszék tagjai: Palicska Jánosné és Sovány Pál. Az egyházmegye jegyzője: Mikó László.

A második napirendi pontban a közgyűlés kezdeményezte az egyházmegye elnevezésének módosítását. Az egyházmegye javaslatára a megye új elnevezése Nyugat-Békési és Csanád-Csongrádi Egyházmegye lenne.

A fontos ügyek megtárgyalása és a szavazások után véget ért ez a tartalmas nap, amely a nagyszénási gyülekezet és az egész egyházmegye számára nagy jelentőségű.

Forrás: evangelikus.hu

Fotók az eseményről itt.

Videó: Szekeres Pál