Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapítvány

Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapítvány címe:

Cím: Nagyszénás, Hősök útja 12.

Telefon/Fax: 06/68/443-035

Drótposta (email): nb.pleb-alap@freemail.hu

 

 A Kuratórium

 Gilyén Irén Katalin elnök        Salamon László plébános.

Tóth Szilárd                                 Pogonyiné Tóth Ilona

 

  • Az Alapítvány adatai és célja:

 

  1. Az Alapítvány neve: A Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapítvány
  2. Az Alapítvány székhelye: 5931, Nagyszénás, Hősök útja 12.
  3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet
  4. Az alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.
  5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

Az Alapítvány tartós közérdekű célja:

z Alapítvány azért jön létre, hogy Nagyszénás községben a hitéletet, az oktatást és a szociális munkát illetve az ezekkel kapcsolatos tevékenységeket támogassa, illetve, hogy a nagyszénási Római Katolikus Nagyboldogasszony Plébániatemplom belső felújítását, illetve a Plébánia és egy új közösségi ház létrejöttének anyagi alapjait megteremtse. Az Alapító, az Alapítvány létrehozásakor azt a megdönthetetlen tényt vette alapul, hogy a magyar nép, közelebbről Nagyszénás Nagyközség lakóinak életéből nem lehet a kereszténység építő erejét elvitatni. Az Alapítvány célja az, hogy közösségi alkalmak teremtésével, az ifjúság illetve az idősebb korosztály támogatásával, kulturális események szervezésével illetve lebonyolításával, a nagyszénási lakosokat megfelelő hit és erkölcsbeni körülményekhez juttassa.

A templomunk amely nyolcvan esztendős, és amelyet a nagyszénási katolikus emberek 1926-ban, önerejükből építettek fel, illetve rendeztek be, rászorul a belső felújításra. Ennek lehetőségei csak akkor lesznek adottak, ha a megfelelő összeg a rendelkezésünkre áll.

Az Alapító, a Római Katolikus Egyházközség tudatában van annak, hogy önerejéből, illetve a nehéz körülmények között élő lakosság adományaiból soha nem lenne képes ezeket a terveket finanszírozni, ezért az Alapítványa nyitott, hogy ahhoz adományaival bárki csatlakozhasson, aki az Alapítvány céljaival egyetért.

  1. Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:

6.1 Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

Hitéleti, szociális, kulturális és oktatási tevékenység

6.2 Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja.
Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

6.3 Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor.

6.4 A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne.

6.5 Az Alapítvány mûködése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegû jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

6.7 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyûlési képviselõi, megyei, fõvárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

Forrás: http://nagyboldogasszony.gportal.hu

 

Civilek Egyház Nagyszénási Katolikusok

Családi Nap – 2018.

  Közösségünk célja, hogy a minél nyitottabb, emberibb kapcsolatokat ápoljon településünk lakóival. Bemutassuk számukra, hogy a hitélet sokkal szélesebb és tágabb fogalom, mint az sokan gondolják. A család, a gyerekek, a közösség  olyan értékek számunkra, amely közösségünk alapjait jelentik. Ha minden nap nem is tudjuk ezen értékeket kihangsúlyozni, egy rendezvény erejéig igyekszünk felhívni a figyelmet […]

Orgonahangverseny és Családi Nap várja a Nagyszénásiakat

Kis dolgokból születnek a nagy élmények – képes beszámoló

A nagyszénási Római Katolikus Egyházközség története

Nagyboldogasszony templom búcsúja a hétvégén