Nagy Mihály Vélemények

Testületi ülés

Kedves Nagyszénásiak!

A személyemet ért támadások ellenére, továbbra is tartom magam az ígéretemhez, és tájékoztatom önöket a testületi üléseken történt fejleményekről. Sajnos a helyi újságból érdemleges információt nem lehet megtudni (begyújtani viszont jó vele), ezért gondolom úgy, hogy akit érdekel a faluja sorsa az szívesen olvassa a bejegyzésemet, még ha nem is mindenben ért velem egyet. Nem is kell! Tájékoztatni szeretnék csak, rávilágítani azokra a dolgokra, amelyeket nem mondanának el önöknek soha, ha én nem tenném meg, és minél jobban próbálnak lejáratni annál erősebb bennem a motiváció, hogy a nyilvánosság elé vigyem a helyi ügyeket.

Akkor lássuk mi történt eddig:
1. Kezdem az októberi testületi üléssel, megérkezett az EUTAF jelentés októberben, ez az a jelentés, amit fél éve vártam. De biztosan nem tudják sokan mi is az az EUTAF., az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság. A Főigazgatóság az Európai Bizottság által, illetve nem európai uniós támogatások esetén a donor államokkal kötött megállapodásban meghatározott ellenőrzési feladatokat lát el a következő támogatások tekintetében. Ők voltak ellenőrizni áprilisban Nagyszénáson, és készítettek egy jelentést az ellenőrzésen tapasztaltakról. Persze sokan szerették volna azt a látszatot kelteni, mintha én hívtam volna ki őket, de ki kell, ábrándítsam a rosszakaróimat, az ellenőrzés nekik kötelező feladatuk.
Tehát megjött a jelentés októberben, amelyről a polgármester úr csak úgy mellékesen szólt az egyebek napirendi pontnál, hozzá fűzve egy-két mondatot, hogy mindent rendben találtak, ami hibánk van abban is a Minisztérium hibázott, nem mi. Illetve ki kell építenünk egy csőpárt a tavasszal, a kertészetekig a jelentés miatt, és közbeszerzést kell kiírnunk. Szavazzunk!

Most komolyan! Minden féle papír és részletes tájékoztatás nélkül, hogy mit is tartalmaz a jelentés, mire kötelez bennünket, honnan van rá forrásunk, gyorsan megszavazunk egy több százmilliós kiadást? Több éve vagyok képviselő, de mióta az eszemet tudom ilyet, nem mert senki megtenni a testülettel! (De megint csak én vagyok kekec biztos!)

Kértem, hogy ezt írják le egy előterjesztésben és akkor szavazhatunk róla. Szünetet rendeltek el és megkaptam írásban, persze pár sort csak. A fedezet a geotermikus projekt ÁFA visszatérítése, amelyet megkapunk hamarosan. Tehát még nincs nálunk a kertészetig vezető csőpár ára, de a testület csont nélkül megszavazta, írjunk ki közbeszerzést.

Nem hagyott nyugodni a gondolat, és kértem a jegyző urat, hogy szeretnénk bele tekinteni a jelentésbe, ami viszont szomorú, hogy senkit nem érdekelt a testületben a jelentés tartalma csak engem. Persze ez sem volt egy egyszerű ügy, azt a választ kaptam titkosították 10 évre így nem nyilvános. Uniós beruházásokról szóló jelentéseket nem titkosíthatnak, ezért kértem írásban a jegyző úrtól, hogy miért nem tekinthetek bele. Futottunk még pár kört, aztán csak belátta, hogy nem tud lerázni, így bele tekinthettem az EUTAF jelentésbe, de nem jegyzetelhettem és végig ott vigyázott rám.
A lényeg: Szóról szóra azt olvastam a jelentésben, amit én lassan egy éve mondok. Nem látnak garanciát arra, hogy a projektben vállalt kötelezettségünket tudjuk teljesíteni, hő értékesítés vonatkozásában, széndioxid kibocsájtásban, stb. A fürdő kiépítése közepes minősítés t kapott a geotermikus rész pedig nem megfelelő. Ki kell építenünk a csővezetéket a kertészetekig, és el kell adnunk a hőt, mert a pályázatban mi ezt is beleszámoltuk az értékesített hőmennyiségbe, és a kiváltott gázba, akkor, amikor az indikátor vállalásokat tettük. Itt elkezdtem gondolkodni, ha beleszámoltuk, akkor mi vállalást is tettünk arra, hogy kiépítjük a kertészetekig a csővezetéket. Nézzük csak mit vállaltunk még:
Idézni szeretném a KEOP – 2009 – 4.3.0 és KEOP-2009-7.4.3.0 – Megújuló energia alapú térségfejlesztés pályázati kiírás néhány fontosabb elemét, amelyre kötelezettséget vállalt Nagyszénás Képviselőtestülete a támogatási szerződés aláírásakor.
Néhány marginális elem ebből:
– „Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását.
– A beruházásnak összhangban kell állnia a mindenkori energiapolitikai és környezetpolitikai célkitűzésekkel, műszakilag megvalósíthatónak kell lennie, meg kell felelnie az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak. A pályázónak vállalnia kell, hogy az üzemeltetés során keletkező hulladékokat szakszerűen, jogszabályban előírt kötelezettségének megfelelően fogja ártalmatlanítani.
– Pályázó tudomásul veszi, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségei nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás – a jegybanki alapkamat 42 kétszeres mértékével növelt – összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése bármelyik biztosíték érvényesítésével történik”.

Nem hagyott nyugodni ezért nyomoztam tovább, megnéztem a közbeszerzési eljárásokat, mit kértünk a kivitelezőtől, és ilyen mondatokat találtam benne (Közbeszerzési kiírás Nagyszénás a nagyközségi strandfürdő felújítása és a geotermikus energia hőellátási célú hasznosításának kiépítése a KEOP- 4.3.0/11-2013-0003 azonosító számú pályázat keretein belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54; Beszerzés tárgya:Építési beruházás )
– „Az energia rendszerek megvalósítása keretében a vállalkozási tevékenységhez kötődő projektelemek
– Nagyszénás Településszolgáltatási Kft. által működtetett rendszer hőellátásához (a projekt keretén belül (jelen eljárás keretén belül) a távfűtő vezetékről való lecsatlakozási lehetőség kiépítése),
– Kertészetek fóliasátrainak hőellátása (a hőátadás a hőközpontnál történik)”

A következő érdekes rész az volt amikor azt láttam a kutakodásom közepette, hogy mi úgy reklámoztuk a projektet az elkészülte után, hogy értékesítjük a plusz hőt kertészeteknek. Például ilyen reklámot láttam az interneten amely a Nagyszénási Geotermikus projektet népszerűsíti:
„Több a beruházás eredményeként az önkormányzati intézményekben (helyi iskola, óvoda, orvosi rendelő, művelődési ház, polgármesteri hivatal és a megyei fenntartású szociális otthon) geotermikus energia váltja ki a gázfűtést, ezzel az önkormányzat évente több mint 1 millió köbméter, mintegy 28 millió forint költségű földgáz felhasználását spórolja meg.
Emellett ismét megnyílik a Parkfürdő, ahol gyógyászati célokra használják majd a jótékony hatású termálvizet. A 40-60 Celsius fokos úgynevezett hulladékhőt pedig egy mintegy 21 ezer négyzetméteres fóliasátor és üvegház fűtésére használják majd. Az önkormányzat az intézmények fűtése után megmaradt többletenergiát vállalkozók számára kívánja értékesíteni, elsősorban a kertészeti ágazatban dolgozó mezőgazdasági vállalkozóknak jelenthet ez a vezetékes gáz áránál lényegesen olcsóbb helyi energiaforrást.”

– Önökben nem merülne fel a kérdés ezek után, hogy ha az indikátorokba beleszámoltuk az 1 millió köbméter földgáz kiváltását évente, a közbeszerzési eljárásba beépítettük a kertészetek fóliasátrainak hőellátását, és utána még nagy hangon reklámozzuk is, hogy hőt adunk el a fóliásoknak, akkor miért nem épült ki a csővezeték?
– A csővezeték pár kiépítése bele volt építve az 1 milliárd 600 milliós projektbe?
– Ha bele volt építve, akkor miért nem építették ki, és most ezért köteleznek a kiépítésére bennünket, saját költségen?
– Ki vette át ezt a beruházást így a kivitelezőtől?
– Gondoljanak bele hány kérdés merülhet még fel ezek után! Sok!

Ugyanis attól még érdekesebb a történet, hogy most már az önkormányzatnak saját költségén kell kiépítenie ezt a csőpárt a fóliás kertészetekig. Tehát a nagyszénási adófizetők pénzén kell kijavítani valaki, vagy valakik hibáját! Ez pedig 100 milliós tétel. Ha visszakapjuk is az ÁFÁ-t, most valaki hibájának kijavítására költjük el? Az óvoda felújítására, az iskolánk rendbetételére, a művelődési házra, kerékpárút építésére, lehetne inkább fordítani azt az összeget?

Jól van ez így önök szerint? Jól van az, hogy a nagyszénásiaknak kell kifizetni mások hibáját?

Októberben pár mondatos polgármesteri tájékoztatás után szavazunk arról, hogy akkor kiépítjük a csővezetéket a kertészetekig, amit kértek tőlünk. 100 millió forintról döntünk úgy, hogy nem ismerjük a jelentést, hogy nem tudjuk, igazából honnan van rá forrásunk, mivel terheljük meg a település adófizetőit, és persze annak firtatása nélkül, hogy akkor ki a felelős ezért a helyzetért. Érdekes, amikor a fürdővel dicsekedni kell, akkor minden a polgármesterünknek köszönhető, ha valami rossz vagy felelősséget kellene vállalni a hibákért, akkor mindig másra keni!

Valaki hibázott, és most a nagyszénási emberek pénzéből kell kijavítanunk? Az óvodások nézzék a csöpögő mennyezetet, még évekig, mert minket nem érdekel ki a felelős ezért, ki hibázott? Szándékosan nem mondom ki, hogy ki a felelős, vagy kit hibáztatok, ezért kellett volna a vizsgáló bizottság, hogy ezt megállapítsa.
Ez nem érzelmi kérdés, ki a szimpatikusabb, kit szeretek jobban, vagy ki beszél lassabban, megfontoltabban. Sokan fel sem fogják, mi zajlik körülöttük, hogy ez nem gyerekjáték, a nagyszénásiak pénzével játszunk. Köszönetként pedig mocskolódást kapok! Persze hallom előre a hőbörgőket, hogy ez nem igaz, amit írok és megint keltem a hangulatot. Javaslom mindenkinek, menjen be és olvassa el az EUTAF jelentést, és ha nagyon sok pontban azt látja visszaköszönni amit lassan egy éve mondok, ne lepődjön meg! Nem kell bocsánatot kérni, csak maradjon csendben, nagyon csendben! Ja, és nem én diktáltam a jelentés szövegét, hogy mit találjanak hibákat, mert egy ilyen szervezetet, mint az EUTAF, a legkevésbé sem érdekli egy önkormányzati képviselő véleménye! Azt írták a jelentésbe, amit a szakembereik tapasztaltak.

Az a baj, olyanok hőbörögnek és szidnak, akik csak annyit tudnak a geotermikus beruházásról, hogy hol van a gyógyvizes medence, soha egy sort nem olvastak el róla. Fogalmuk sincs, arról mit takarnak azok a hatósági vizsgálatok, amelyek megtörténtek, és mit takar az EUTAF jelentés! Érdemben nem is tudnak hozzászólni, nem érvelnek és vitatkoznak, csupán annyit tudnak, de azt nagyon, hogy Nagy Mihály a hülye, hőbörög, stb. Nem véletlen nem reagálok már ezekre az emberekre, vicc az egész, amit folytatnak ellenem, a lejáratásomra. Fogalmuk sincs, hogy mennyi munka mindennek utána járni, elolvasni, bevonni embereket, szakértőket, hogy mindent meg tudjak ismerni a projektről. És miért? Nem azért, hogy bezárják a fürdőt! Most tudom csalódást okoztam azoknak, akik ezt szerették volna hallani. Azért, hogy végrehajtsuk, amire kötelezettséget vállaltunk, és mert mások miatt nem szeretnék börtönbe kerülni! Azért, hogy ne a nagyszénási emberek fizessék ki más, mások hülyeségét!

2. A novemberi testületi ülésre ezért írtam két előterjesztést amelyben kértem, hogy zárt ülésen ismertessék a testület tagjaival az EUTAF jelentést, és állítsunk fel egy vizsgálóbizottságot a geotermikus beruházás körül kialakult anomáliák kivizsgálására.
Önök szerint mi történt? A polgármester úr javaslatára elutasították mindkét előterjesztésem. Csak szeretném megkérdezni, ha minden rendben van a geotermikus projekt körül, akkor miért nem lehet kivizsgálni, miért nem járhat utána senki mi zajlott a kivitelezés során, vagy valaminek nem szabad kiderülni?
Én próbáltam ismét helyben a testülettel együtt megoldást keresni, de nincs kivel együttműködni, nem akarják, a vizsgálódást. Úgy gondolom viszont, hogy felhatalmazást kaptam ezzel a szavazássál arra, hogy máshol kérjek segítséget!

3. A másik érdekesség, ami tegnap történt, hogy kiderült, 270 millió forintért államkötvényt vettünk. A nagyobb baj az, hogy ilyenről a testület soha nem döntött, senkinek a vásárlásra felhatalmazást nem adott! De Nagyszénás polgármestere bevásárolhat az adófizetők pénzéből akár 270 millió forint értékben is, testületi felhatalmazás nélkül. De biztos megint én gondolom rosszul a demokráciát!

4. Több éves pereskedés után Nagyszénás Önkormányzata elvesztette a pert egy helyi lakos ellen, ki kellet fizetnünk az adófizetők pénzéből 8 millió forintot. Az évek óta tartó pereskedés során többször elmondtam, ne szórakozzunk az adófizetők pénzével, egyezünk ki ezzel az emberrel, ne pereskedjünk. Elveszítjük a 60 milliós állami támogatást a rekultivációra a pereskedés miatt. El is veszítettük plusz még hozzá 8 millió forintot. Ki miatt? Úgy is tudják. Persze itt sem ő a hibás a véleménye szerint, hanem aki megnyerte a pert. Beperelte a falut! Igen csak logikus érvelés megint, ugye?

5. Szavaztunk az NTP új ügyvezetőjéről, nem sikerült Nagyszénásit találni a 11 jelentkezőből, Orosházi lesz az új ügyvezető, ha jól tudom a volt Tsz elnökünk fia. Micsoda véletlen, hogy a polgármesterünk is sokáig a Tsz-ben dolgozott. Mindjárt ki is stafíroztuk egy 375 ezer forintos havi fizetéssel! Az 55 ezer forint nettó közfoglalkoztatási bérért sepregető közmunkások fizetésével nem igazán van arányban!

6. Szavaztunk a NAKK ügyvezetőjéről is, maradt a régi, és neki is adtunk 300 ezer forintos fizetést.

Biztos most sokan felkapták a fejüket, többen a cukrot is, de ma ennyi fizetés jár Nagyszénáson azoknak a vezetőknek akik … , és úgy is tudják, mire gondolok.

7. A legérdekesebb részt a végére hagytam. Múlt hét elején beadtam az előterjesztésemet a vizsgáló bizottság felállítására. Milyen érdekes, csütörtökön kapunk egy levelet, hogy a feleségem behívták a Polgármesteri Hivatalba iparűzési adó ellenőrzésre. Járok kelek a faluban, és megtudom, hogy még 3 embert rendeltek be a feleségem mellé, és milyen érdekes mind a három ember a helyi FIDESZ csoport tagjai. Biztos puszta véletlen, hogy a feleségem és a FIDESZ-esek a leggyanúsabbak ezen a téren. Vajon mit szeretett volna ezzel üzenni a hatalom nekünk? Vicc az egész. Bármelyikünk áll a vizsgálat elé nyugodt szívvel, ettől nem fogunk megijedni. A testületin viszont kértem a jegyző úrtól, hogy gyűjtse már ki nekem legyen szíves, a testület többi tagját, feleségét az elmúlt 5 évben berendelték-e iparűzései adó ellenőrzésre. Nagyon kíváncsi lennék rá!

Ennyi történt idáig, lehet kicsit hosszúra sikerült, de talán így érthető a történet teljes terjedelmében. Azt is tudom, a visszajelzésekből, hogy nagyon sokan várják és olvassák a beszámolóimat, a hőbörgők hangoskodása ellenére is. Magam is úgy gondolom, hogy ilyen helyzetben pedig nincs is más fegyvere az embernek, csak a nyilvánosság. Persze próbálják elmaszatolni ezeket a dolgokat, a beadványom után, gyorsan egy közhangulatot befolyásoló cikksorozat is megjelent a héten Nagyszénásról, ahol minden nagyon szép, és jó mi nálunk. Véletlen egybeesés? Ki tudja? Én úgy gondolom több a véletlen felénk, mint az olyan ember, aki felelősséget vállal a tetteiért.

 Kép forrása: atlatszo.hu