Nagy Mihály Vélemények

Komor november

 

A Novemberben történt események megerősítettek abban, mennyire fontos a tájékoztatás, a rávilágítás az összefüggésekre, és mennyire nincsenek tisztában a település lakói a dolgokkal, a mögöttük lévő mozgatórugókkal. Mennyire rányomja a bélyegét az elmúlt 11 év egysíkú és egyirányú helyi propaganda kommunikációja az emberek gondolkodásmódjára. Kikopott az alaposság, a kételkedés, a józan paraszti ész, a gondolkodás szabadsága, sokan csak azt ismételgetik, amit a szájukba adtak. A nagy öntudatosságukban fel sem tűnik nekik, hogy abból a kottából játszanak, amelyet a helyi hatalom eléjük tart.  A hatalom pedig jól működteti az általa felépített rendszert, mindig kínál célpontot az emberek indulatának, azon vezessék le a haragjukat ne rajta. Igyekszik magát áldozatként beállítani, és ha a saját tollai elkoptak, akkor a másokét is szívesen magára ölti, mint ha a sajátja volna.

Szomorú állapot ez, amelyen csak a sokrétű információ segíthet, hogy újra kiszabaduljanak az elfojtott gondolatok az emberekből, és lássák a nyilvánvalót!

De vágjunk bele a novemberi testületi ülésbe, ismertetném és véleményezném mi is történt ott. Először is elmondanám, hogy azért szeretem a megfelelő részeket bemásolni a jegyzőkönyvből a beszámolómba, mert sokan nem hiszik el, ha csak úgy leírom és nem látják a saját szemükkel is.

Íme az első fontos rész a település költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról:

Részlet a Nagyszénás Nagyközség Képviselőtestületének 2017.11.21-i ülésén készült jegyzőkönyvből

A polgármester úrtól elhangzott, hogy azért van ilyen sok hiány, mert az előző évi iparűzésiadó bevallások voltak az alap és sajnos nem realizálódtak a tervek. Halkan megkérdezném! 11 év alatt nem lett volna elég idő megtanulni költségvetést csinálni, jól tervezni, a valós pénzügyi folyamatokat látni? 2016-ban a fürdő bevételeit tervezték túl 30 millióval, az idén az iparűzési adóval volt a baj. Persze 10 millió forintot már be kellet forgatnunk októberben a költségvetésbe. Számomra érdekes, hogy minden évben közel hasonló összeg jön ki hiánynak csak aktuálisan más a bűnbak. Azok a fránya számok!

Piactér, avagy most akkor kinek köszönje meg a település a felújítását:

Magam részéről úgy gondolom, hogy nagyon fontosak egy település életében a felújítások, a dolgok komfortosabbá tétele, ehhez viszont források kellenek. Az a legjobb, ha nem a költségvetésünkből kell előteremteni, mint látják nem is volna miből, hanem külső forrást találunk, esetleg pályázunk. Igen ám, csak a településünk azon a téren, hogy pályázati forráshoz jussunk nagyon hadilábon áll, miután a polgármesterünk nem kíván együttműködni az országgyűlési képviselővel, a kormánnyal és a párttal sem, mert őt megbántották, a tudomásomra jutott információk szerint. Az a párt, aminek ő 8 évig hűséges tagja, kiszolgálója volt, most a közellenség a település politikai palettáján. Nem véletlenül hallom sok embertől vissza azokat a mondatokat, melyeket a szájukba adott a propaganda. Fújják, amit a szájukba adtak anélkül, hogy kicsit elgondolkoznának, kinek segítenek haragudni és ebből mi haszna van a településnek. Semmi, kezicsókolom!

Mint írtam korábban, pályázati pénzre esélyünk se volt, és a telkek eladásával is csak rontottunk a helyzeten. Igen ám, de az emberek évek óta panaszkodtak az állapotokra és a körülményekre, ezért valamilyen látványintézkedéssel el kellet őket varázsolni. Ilyenkor veszik elő a településvezetők a szegény ember tehenét a közfoglalkoztatást, majd azok megoldják. Mint a kerékpártárolóknál, itt is a Kormányhivataltól közfoglalkoztatási szerződésben kaptunk 4-5 millió forintot. Kis pénz kis foci, ennél a vezetésnél ennyivel kell beérjük, még ha a propagandisták a világ 8. csodájának fogják is kikiáltani a felújítást. De itt megjegyezném, hogy például Bucsa 39 millió forintot, Telekgerendás 34,9 millió forint, Szabadkígyóson 32,6 millió forint pályázati forrást nyert a piac felújítására ugyan ekkor! Akik fújják a helyi propaganda szöveget arról, hogy milyen jó döntés született 2014-ben és mennyire jó ez a karakánság, azoknak elmondanám, hogy a mi felújítási összegünk tízszereséből újítanak fel más településeken!

Részlet a Nagyszénás Nagyközség Képviselőtestületének 2017.11.21-i ülésén készült jegyzőkönyvből

Csak annyit kérek, hogy az átadáskor nehogy az történjen, mint a fürdőnél, és azokat is hívják meg a szalagot átvágni, akiknek köszönhetjük ezt a felújítást, ne csak a mi vezetőink legyenek ott! Ez így volna korrekt!

Beszámoló a Nagyszénási Kulturális Központ Nonprofit Kft. tevékenységéről

Itt is kiemelnék egy érdekes momentumot, amely megmosolyogtatott és nálam elnyerte az év érvelése címet.

Részlet a Nagyszénás Nagyközség Képviselőtestületének 2017.11.21-i ülésén készült jegyzőkönyvből

Értik az érvelést! Én megyek rosszkor, mindig akkor megyek be pont, amikor hideg van.

A Nagyszénás Településszolgáltatási Kft. ügyvezetőjének a megválasztása

Részlet a Nagyszénás Nagyközség Képviselőtestületének 2017.11.21-i ülésén készült jegyzőkönyvből

A betett képeket a jegyzőkönyvből és a megválasztás körülményeit nagyon nem kommentálnám, látszik ez a jegyzőkönyvből is. Méltánytalan volt az eljárás, amit a jelenlegi vezetővel csináltak, ahogy az újbóli jelentkezését kezelték, a testületin sem volt esélye megvédeni magát, és a munkásságát a településen. Sajnos Nagyszénáson gyorsan kegyvesztetté válik valaki, ha elhiszi, hogy ő vezeti az intézményt. Övé a felelősség, de a jogok másokat illetnek. Ezt a vidékiek nem értik, sajnos.

De egy fontos momentumot ismét kiragadnék a jegyzőkönyvből, hogy önök is lássák, hogy működik a demokrácia Nagyszénáson.

Részlet a Nagyszénás Nagyközség Képviselőtestületének 2017.11.21-i ülésén készült jegyzőkönyvből

Kedves NTP és fürdő dolgozók ezt a részt külön önöknek raktam bele, hogy lássák, mennyit ér a szavuk, becsületük a település vezetői előtt!

A dolgozók levele lesöpörve, mivel nem szolgálja a vezetés érdekét kerestek egy kifogást, nem volt aláírva, és hogy tovább maszatolják az ügyet még engem is bele kevertek, biztos én írtam.  Az iskola igazgatónője elleni aláírás az már mindjárt más helyzet lesz, azt komolyan kell majd venni, mert az az ügy már a vezetőnk érdekét is szolgálja. A facebook-os felírásom követően sok szülő hozzá is írt, hogy ahhoz semmi köze a polgármester úrnak. Én nekem mégis azt mesélték az emberek, hogy a vezetőnk tanácsára kezdték el gyűjteni a szülők az aláírásokat. És ismerve a korábbi történeteket a gyerekorvosról könnyen látni a dolgok közötti összefüggéseket, persze csak ha észre akarjuk venni! Nem véletlen tudtam én is, és az egyik kommentelőm is hónapokkal korábban, hogy hamarosan célponttá teszik az igazgatónőt, és nem is kellet sokat várni rá. Ismét az településvezetés kottájából játszanak emberek, és észre sem veszik!

Részlet a Nagyszénás Nagyközség Képviselőtestületének 2017.11.21-i ülésén készült jegyzőkönyvből

A Hegedűs úrtól felhatalmazást kaptam annak a levélnek a közzétételére, amelyet a képviselőtestületnek írt azután a méltánytalan eljárás után, amelyen meg sem hallgatták. A levele viszont a kulturáltsága mellet jó rávilágít a jelenlegi közállapotokra. Hogyan bánik el a hatalom azokkal, akik nem az ő, hanem a szakma érdekeit tekintik elsődlegesnek. Én hónapok óta próbálok erre rávilágítani, amit ez a levél konkrétan le is ír! Csak ki kellene nyitni a szemeket emberek, mit művel a hatalom és annak képviselői, itt jelenleg nem közösség építése, hanem a közösség rombolása folyik. Állandó bűnbakok keresésével, az emberek lejáratásával, a bizalmatlanság és a félelem elhintésével egy közösség hullik maga alá. Sajnos nagyon kevesen mernek így kiállni és ezt elmondani, inkább mindenki bólogat!

 

Közérdekű felajánlás

Részlet a Nagyszénás Nagyközség Képviselőtestületének 2017.11.21-i ülésén készült jegyzőkönyvből

No comment, szerintem a jegyzőkönyvből kimásolt rész magáért beszél. Tavaly nem sikerült számlát bemutatni, mindenki a másikra mutogatott számla ügyben, az idén már ezt megelőzve felhívta a figyelmemet a polgármester úr ne is próbálkozzak.

Csak azt nem értem, mitől közérdek a Polgári Egyesületet reklámozni a helyi „politika mentesnek” kikiáltott újságban? Nem tudom, ha jövőre én is tennék közérdekű felajánlást, amelyben kérném, hogy az arcképemmel díszített naptárt adjon ki a település, akkor is megszavaznák?

Egyebek

Részlet a Nagyszénás Nagyközség Képviselőtestületének 2017.11.21-i ülésén készült jegyzőkönyvből

Hát ezek komoly szavak, és komoly számok. Mindenkit arra kérek olvassa el a bemásolást alaposan, hogy megértse mennyi ellentmondás van a szavakban. Most egy-két mondatban cáfolnám is.

  • A 12 feljelentés egy blöff, jól lehet vele fűteni az embereket, de nem igaz.
  • Ha mindet elutasították polgármester úr akkor, hogy kerülhetett az településnek 4 millió forintjába? Ez igen csak öncáfolat a szövegben pár mondaton belül!
  • Mivel nem utasították el mindet, hogy a szavaival éljek, hanem megbírságolták az önkormányzatot azokért a szabálytalanságokért, amelyekre valaki engedélyt adott! A bírságokat pedig pont a település vezetésének áldásos tevékenysége miatt kellett kifizetni, valóban a településnek, mert nem voltak szabályosak a dolgok. Biztos emlékszik hányszor szóltam testületin minden dolog miatt, és arra is emlékszik a testület milyen gőggel söpörték le a javaslataimat és kéréseimet. Azután ha megbüntetik az önkormányzatot, még önök vannak megsértődve! Sajnálom sumákolásban, szabálytalanságban, törvénytelenségben nem veszek részt. Nem játszom el az emberek előtt a becsületem, még ha azzal cuki lennék is a testület tagjai előtt!  Vitatkozhatunk ki áldásos tevékenységének köszönhető a 4 millió forint bírság, annak aki elkövette vagy annak aki segítséget kért a hatóságtól a szabálytalanságok felszámolásában. De ezek a mondatok csak arra jók, hogy rám próbálja hárítani a saját felelősségüket az ügyben.
  • 50-es évek? Szeretném megkérdezni kinek, illetve kiknek az áldásos tevékenysége alatt éri támadás az intézményi vezetőket? Lásd fürdő igazgató, NTP vezető, iskolaigazgató, és tudomásom szerint az óvoda vezetője is felmondott február 1-től. Hány olyan egyszerű embernek kellet már elmenni magától, vagy azért mert nem hosszabbították meg a szerződését, akiről nem is tudunk emiatt az áldásos tevékenység miatt.
  • De ha már a számokkal kezdet el dobálózni, akkor megkérdezném kinek az áldásos tevékenysége miatt nem nyernek a pályázataink, kinek köszönhetően esünk el felújításoktól? Kinek köszönhetően nem lett megoldva a szeméttelepi rekultiváció, és fizettünk ki 8 millió forintot az elbukott per miatt. Nem 4 millióról, hanem több százmillióról beszélünk! Mindenki ellenség csak éppen azok nem, aki a legtöbb kárt okozzák a településnek?
  • Szerintem az utolsó mondatot pedig ne is firtassuk, mindenki látja ki mekkora lábon él ezen a településen  a testület tagjai közül. Én nem élek jobban mióta képviselő vagyok, a füvet is magam vágom a portámon! De ha visszakérdeznék hányan pirosodnának el a testületben?

Nem nagyon szeretném elrontani a Karácsony előtti hangulatot, de fontosnak érzem az emberek tájékoztatását, a gondolatok ébresztését. Nagyszénáson azt látom, hogy a dolgok nem a település nagy közösségének érdeke érdekében történnek, hanem  egy szűk kör miatt csak. Azok pedig, akik nem látják vagy nem akarják látni a dolgok közötti összefüggéseket, észre sem veszik miért lelkesednek, mibe viszik bele őket.

Mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!

Szerző: Nagy Mihály