Esemény Gyermekek Iskola

Október 23 – Nagyszénási megemlékezés

 

A Rákosi korszak népnyúzó proletár diktatúrája, mindenről szólt csak éppen a nép akaratáról nem. Embert ember ellen fordított, becsületes embereket bélyegeztek meg,  a párt ellenségeinek kikiáltott emberek  pedig rettegésben tölthettek minden éjszakát, addig még el nem jött értük a fekete autó. Az pedig előbb vagy utóbb eljött! A nyilasok után új terror szervezet alakult az ÁVH,  internáló táborokat hoztak létre, és minden naposak voltak a kényszer vallatások. Az elnyomottakban egyre növekvő indulat halmozódott fel a rendszer ellen, amely 1956. október 23-án felszínre is tört.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. A Budapesti események híre hamar bejárta az országot, futótűzként terjedt szét az országban a forradalmi hangulat.

Utcára vonultak Nagyszénáson is, nagygyűlésektől, folyamatos szónoklatok hangjától lett hangos a falu. Bár a Budapesti események során a népharag több ávóssal is leszámolt, Nagyszénáson nem kellet félni senkinek. Nem leszámolni, nem megtorolni akartak a helyi forradalmárok, csak szabadok akartak lenni, bízva egy szebb jövőben. Velük szemben viszont már nem voltak ilyen elnézőek a betörő szovjet csapatok mögött visszasunnyogó, újra bátor pufajkások és elvtársak, ők bosszúra szomjaztak! A forradalom elbukott, és a nép nevében leszámoltak a néppel.

Október hónap talán a magyar történelem legtragikusabb hónapja, az emlékezés fáj, ám erőt ad, példát mutat.

2017. október 23-án a megemlékezés egy megható, szép műsorral kezdődött a  Czabán Samu Általános Iskola 4 osztályos tanulóinak köszönhetően, majd a Katolikus Templom kertjében koszorúzással folytatódott.

 

Forrás: Wikipedia