Egyház Nagyszénási Evangélikus Egyház

Új vezetőség és presbitérium választás volt az Evangélikus egyháznál

 

“A Presbitérium tagjainak nem kiváló szólistáknak kell lenniük, hanem a maguk hangszerén jól játszó zenekari tagoknak,  akiknek az együtt zenélése folytán szólal meg hibátlanul a zsoltár, ahol a lelkész, mint jó karmester vezet, de nem veszi át, nem veszi el a szólamot, meghagyva és erősítve ezzel a presbiterek egyéni és közösségi felelősségét ügyeink intézése során.”

Szathmáry Béla egyházjogász

 

Hat évente kerül sor az Evangélikus egyházi közösségekben a presbitérium és a vezetőség tisztújítására. Lejárt az előző testület mandátuma, ezért 2018. év elején került sor a testület megválasztására, ahol régi és új tagokkal is bővült a Nagyszénási Egyház közösség irányítótestülete. A vezetőségbe felügyelőt, másodfelügyelőt, gondnokot, pénztárost, jegyző, számvevőszéki elnököt, egyházmegyei küldöttet válaszottak.   A presbitériumba pedig törekedett az egyház közösség új tagokkal való frissítésre.

Mi is az a presbitérium?

Az evangélikus presbitériumokat a gyülekezet tagjai hat évre maguk közül választják. Olyan gyülekezeti tagok kerülnek be a testületbe, akik életvitelükkel, egyházhoz való kapcsolatukkal például állíthatók. Fontos szempont ma már az is, hogy munkájuk során szerzett szakértelmüket is hasznosítani tudják. Ugyancsak lényeges, hogy ezek a testületek viszonylag kis létszámúak, így rugalmasan képesek dönteni. A presbiterek a reformáció népegyházaiban azok a demokratikusan választott testületek, amelyek egy adott gyülekezet szellemi-anyagi ügyeit intézik. Az abszolutizmus évszázadaiban a protestánsok példát mutattak demokráciából: a közösség minden tagja részt vehetett a presbitérium tagjainak megválasztásában. A presbiter szó előfordul a görög nyelvű Újszövetségben is, jelentés „idős” vagy „vén”. Ez nem feltétlenül az életkorra vonatkozik, hanem arra, hogy valaki a hitben legyen „idős”, azaz tapasztalt. Az újszövetségi egyház presbitere látta el a mai lelkipásztori feladatokat, és ebből fejlődött ki a korai katolikus egyházban a papi tisztség. A mai egyház presbiterei „világi”, azaz nem felszentelt személyek, de a presbiterekre szabott bibliai feltételek – elvileg – rájuk is vonatkoznak. A presbiter a gyülekezet gazdája, a „nyáj őrízője”, aki felelősséggel tartozik a rá bízottakért.  A presbitérium dönt a kisebb horderejű ügyekben, kisebb beruházások tárgyában, állít jelölteket egyházi választások során, dönt az egyházközség költségvetéséről és zárszámadásáról. Több gyülekezetben a presbitériumok kisebb feladatok megszervezésére, határozatok végrehajtására bizottságokat is alapítanak, amelyek a presbitereknek számolnak be munkájukról. A presbitérium az egyházközségnek, illetve részeinek általános hatáskörű képviseleti testülete. Funkcióját tekintve részt vesz az egyházközség lelki, szellemi és anyagi életének irányításában és felügyeletében.

Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek!

 

Forrás: Nagyszénás – Gádorosi Egyházközösség

Szerző: Szeretlek Nagyszénás

 

 

Hozzászólás

Hozzászólás