Régen

Kulák üldözés

Egy korszak emlékei

Nagyszénás múltja nem 50 éve kezdődött, a dicső Tsz időszakkal, hanem sokkal korábban. Egyszerű földművesek alapították és ezeknek az embereknek a két kezi munkája tette településé. Majd rendszerellenes lett ez a földműves, aki boldogult egyedül is!
A szöveg jól jellemzi azt a korszakot, hogyan lehetett embereket egymásnak ugrasztani, irigységből ellenségekké tenni. Mindennaposak voltak a besúgások, senki nem volt biztonságban. Azok akik szocializmust éltetik ezt a részt mindig elfelejtik megemlíteni! Pedig emlékezni kötelességünk!

Jelentések a nagyszénási kulákokról (MDP Békés Megyei munkatervei, jelentései, 1948-1950):

„Megyik Mihály nagyszénás! kulák, a helyi Táncsics tszcs-be ment ki, ahol azt mondta a tsz. tagoknak, hogy minek dolgoznak tovább,úgyis fel fog oszlani a tszcs. Ezenkívül a tsz. által a kuláktól régebben pénzért megvásárolt lógereblyét Megyik elvitte saját lakására, A rendőrség figyelmezteti és visszaviteti a lógereblyét.”

„Ugyancsak a tegnapi jelentésemben foglalkoztam azzal, hogy a nagyszénás! Lenin T.sz.cs.-ben megtartott taggyűlés után a dolgozók nagyobb része nem ment dolgozni, olyan kijelentéseket hangoztatva, hogy nem is mennek többet a T.sz.-be dolgozni. Ezzel szembe a mai nap folyamán a dolgozók rendesen munkába áltak.”

„Sin Lajos nagyszénási kulák, pl. úgy nyilatkozott, hogy ők kulákok nem mennének be a csoportba még akkor sem ha lehetne, mert ott nem tudnak biztosítani még a jószágnak sem ennivalót inkább az állami gazdaságban mének dolgozni ahol hetenként fizetnek, csak azt várják, hogy mikor tagosítják be a földjüket, hogy utána mehessenek az állami gazdaságban.”

„A nagyszénási Lenines tszcs-ten Bartolák János bomlasztó munkát fejt ki. Különböző erkölcsi dolgokkal támadja a vezetőséget. Azt a hírt terjesztette el, hogy a csoport vezetősége felajánlotta az összes búzát a koreaiak részére és a tagság ezért kap csak 1 kg. búzát műnk egységenként. Ugyancsak Bartolákné terjeszti azt, hogy minden tsz-s vezetőségi tag 1000 Ft pénzjutalmat kapott a gyors beadási pótlék fejében. A Bartolákné hír terjesztésével kapcsolatban a tszcs női dolgozói között meglehetősen rossz a hangulat.”

„Nagyszénás községben baromfipestis lépett fel, amely Igen gyorsan terjed s tartani lehet attól, hogy a baromfiak túlnyomó része el fog pusztulni, ha a kellő orvosi segítséget nem kapja meg. Ugyan csak Nagyszénás községben a Dózsa tszcs-nél 21 db szopós malac paratifuszban elhullott. Az elhullás oka az volt, hogy a községekben hétig nem volt állatorvos, mivel az szabadságon volt és ezen idő alatt nem helyettesítette senki.”

„A kulákok részéről tapasztalni lehet azt, hogy igyekeznek az állami gazdaságokba, tszcs-kbe bekerülni, az aknamunkájuk főképpen arra terjed ki, hogy igyekeznek megszerezni munkakönyveket és azzal jelentkeznek az állami gazdaságokban munkára. Igy pl. az orosházi Tangazdaság…”

„Tapasztalható az osztályellenség olyan irányú munkálya , hogy igyekszenek a kisparasztokat befolyásolni és azokat a termelőszövetkezetek ellen uszítani*Pld. Karai János nagyszénás újsztai lakos 3. kh. egyénileg dolgozó kisparaszt, volt MSP-s PKP.-tag egyik kisgyűlésen ahol 6.-8. személy vett részt, szinte felháborodtam kijabálta, hogy itt nincs hely a csoportnak, akik termelőszövetkezetet akarnak alakítani , azok azt akarják, hogy itt is rakásra rohadjon minden, mint a tsz és állami gazdaságokban. Közben kijabálásával Kisgyűlés menetelét zavarta. Azon kívül azok a kisparasztok kik számításban vették a belépést azok sem beszéltek rólla. Nevezett ügyében a vizsgálat folyik.
A mai nap folyamán arról szereztünk tudomást, hogy Benkő Rozália nagyszénási kulák akivel a tegnapi esti jelentésben már foglalkoztunk nevezett feljegyzéseket készít azokról a személyekről , akik a termelőszövetkezetben lépnek. A vizsgálat tovább folytatódik az ügyben.”

Fotó forrása: Hetihírek

Hozzászólás

Hozzászólás