Civilek Hírek S.O.S. Egyesület

CIVIL KONTAKT PONT NYÍLT NAGYSZÉNÁSON

 13322199_1129621727094353_8050025553298147070_n S.O.S. Ifjúsági, Prevenciós és Segítő Egyesület

Kontakt Pont

5931 Nagyszénás, Erdő sor 12.

T: 06-30/981-66-14

Egyesületünk az S.O.S Ifjúsági, Prevenciós és Segítő Egyesület 2010-ben alakult, a szenvedélybetegség, a drogprobléma iránt érzékeny, a felvilágosításért, a prevencióért tenni akaró, többségében szociális szakemberek együttműködésével.

Az egyesület megalakulásakor a tevékenységi körünk az alábbiak szerint volt definiálható:

  1. A munkánk egyik része a prevenciós és felvilágosító tevékenység, amely az érintett és veszélyeztetett korosztály egészségügyi, pszichés, mentális felkészítését, szociális kompetenciafejlesztését foglalja magában.
  2. A szolgáltatás második alappilléreként meghatározható szenvedélybetegséggel küzdő egyének felkutatása, segítése, az alacsonyküszöbű, a közösségi, a nappali valamint a szakosított szociális ellátások és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének ösztönzése, az életvitelbeli változások elősegítése.
  3. Harmadik alappillér a már kialakult szenvedélybetegséggel küzdő egyének túléléséhez szükséges segítség biztosítása, a szerhasználattal kapcsolatba hozható ártalmak csökkentése, a egyének magasabb ellátási szintre való ösztönzése, annak elősegítése.

Egyesületünk tagsága folyamatosan bővül. Elkötelezettségünket látva, céljain, terveink mind szélesebb körben történő megismertetésével, megismerésével, munkánk fontosságával egyetértve, eszmeiségünkkel egyre többen tudnak azonosulni. Az egyesületünk programjait megismerve egyre többen kívánnak tevőlegesen is rész venni a  céljaink, feladataink megvalósulása érdekében. Egyesületünk megalakulásakor szinte kizárólagosan Békés megyéből származó szakembergárdával bírt, mára már Békés, Csongrád, Pest, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakemberek is csatlakoztak egyesületünkhöz.

Egyesületünk vagyona az egyre erősödő humánerőforrás potenciál mellett a tagdíj megfizetése, támogatók – zömében tárgyi eszközökkel való támogatása -, illetve pénzbeli adományok, –  több esetben névtelen adományok – útján gyarapszik.

Az elmúlt években, az alacsonyküszöbű ellátást biztosítottunk. Az egyesületünk fő profilja mellett tevékenységi körünket az igényekhez igazítva bővítettük. Szervezetünk közösségi programok megvalósítását, különböző szolgáltatások biztosítását is magára vállalta.

2014-ben szervezetünkhöz csatlakozva megrendezésre került a „Generációs összetartozás napja” elnevezésű rendezvén, ahogy rekordot állítottunk fel, amikor is megfőztük nagyszénás gulyását.

Időközben létrehoztuk az S.O.S Ifjúsági, Prevenciós és Segítő Egyesület Kontakt Pontját, ahol egy munkatársunk napi 8 órában áll az érdeklődők és segítségre szorulók rendelkezésére. Emellett telefonon és e-mailben is fogadjuk a megkereséseket.

Egyesületünk adományokat gyűjt, és oszt szét, együttműködve más civil szervezetekkel, cégekkel, magánszemélyekkel. Ezzel kapcsolatban is az elérhetőségeinken várjuk mind az adományozók, mind a segítségre szorulók jelentkezését.

Az S.O.S Ifjúsági, Prevenciós és Segítő Egyesület aktív tagja a helyi civil szervezeteket tömörítő ernyőszervezetnek a Nagyszénási Civil Szervezetek Szövetségének.

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy segítséget tudjunk nyújtani az itt élő embereknek, közösségeknek, hogy aktív résztvevői, alakítói is lehessünk a helyi civil életnek.

SZERZŐ: SOS EGYESÜLET