Hírek Önkormányzat

Önkormányzati választás – csökkent a népesség, csökkent a képviselők száma

 

A helyi választási iroda vezetője 6 főre csökkentette az önkormányzati képviselői helyek számát idén februárban. Sajnos az indoklásban csak törvényi hivatkozás szerepel indoklásként, ami sok ember számára nem teszi érthetővé a döntést. De erre a lépésre azért volt szükség, mert 5000 fő alá csökkent Nagyszénás népessége, emiatt a törvény már csak 6 képviselői helyet engedélyez a települési önkormányzatban.

HATÁROZAT
1/2019. (II. 11.) HVI sz. határozat

A Nemzeti Választási Iroda által közölt lakosságszám adatai alapján Nagyszénás
település (község) Helyi Választási Iroda vezetőjeként a 2019. évi általános helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a Nagyszénás településen (község) megválasztandó képviselők számát 6 főben állapítom meg.
Jelen határozatom ellen a határozat meghozatalának napjától számított 3 napon belül (2019. február 13-án 16.00 óráig) a központi névjegyzékben szereplő választópolgár kifogást terjeszthet elő Nagyszénás település Helyi Választási Bizottságához.

INDOKOLÁS

Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (1) – (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontján alapul. A határozat elleni kifogás benyújtását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.törvény 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosítottam. Jelen határozatomat a helyben szokásos módon közzétettem.

Nagyszénás, 2019. február 11.

dr. Füvesi Gábor
HVI vezető

Forrás: nagyszenas.hu