Hírek

Lomtalanítás májusban

Lomtalanítás lesz Nagyszénáson (Kiscsákón is) 2019. május 8-án 7 órától.

TÁJÉKOZTATÁS LOMTALANÍTÁSRÓL

Társaságunk, mint közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el.

A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat, amelyek mások számára még használhatóak, azokat pl. a segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatja, így segíthet másokon, ill. csökkentheti a hulladéklerakás mennyiségét, ezzel óvva a környezetet.

A lomtalanítás ütemezésekor fokozott figyelmet fordítottunk a hivatalos nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, valamint a választásokra, amikor lomtalanítást nem végzünk.

Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.

FIGYELEM! NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

 • az építési törmelék,
 • elektromos háztartási eszköz,
 • gumiabroncs,
 • veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer stb.),
 • szénpor, hamu, salak, föld, trágya, állati hulladék,
 • házhoz menő gyűjtéssel gyűjtött hulladék (kommunális, szelektív, zöldhulladék)
 • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett termelési hulladék,
 • sütőolaj, sütőzsiradék.

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:

 • egyes hulladéktípusok esetében a Társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részletes feltételei az alábbi linken találhatóak: https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/
 • közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más piaci szereplő által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon,
 • sütőolaj, sütőzsiradék a MOL kijelölt 100 üzemanyagtöltő állomásainak egyikén, pl. 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 66.

Továbbá felhívjuk figyelmet, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát képezi, ebből kifolyólag a jogtalan eltulajdonítás rendőri intézkedést vonhat maga után.

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!
Védje a környezetet Ön is!

Forrás: DAREH