Civilek Gazdák Gazdakör

Tisztújítás a Nagyszénási Gazdakörnél

 

2007-ben 26 alapító gazda eldöntötte, hogy érdekeiket közös szervezeten keresztül próbálják érvényesíteni és megalapították a helyi gazdakört, azóta  a Nagyszénási Gazdakör  aktív szereplője  a nagyszénási civil életnek. Ez  a  10 esztendő azt bizonyítja, hogy a közös gondolkodásnak és az összefogásnak van létjogosultsága a nagyszénási gazdatársadalomban.

 Célul tűztük ki – és lehet akkor ezek még csak nagy szavaknak tűntek – a nagyszénási gazdakör tagságának érdekképviseletét, önálló gazdálkodók, családi gazdálkodók fejlődésének segítését. A szükséges ismeretek, szakmai támogatás eljuttatását hozzájuk, a közös fellépés előnyeinek kihasználását. A termőföld, mint a legfontosabb nemzeti kincsünk termőerejének megőrzését, emberi környezetének megóvását. meséli nekünk Uhlár János a Nagyszénási Gazdakör újra megválasztott elnöke.  

Uhlár János Nagyszénási Gazdakör elnöke

A 26 alapító gazdával indult szervezet, mára már 40 fölötti tagsággal rendelkezik és a kezdeti céloknál többet is sikerült elérni az elmúlt 10 év alatt. 

– Tagjai lettünk a megyei és az országos gazdaszervezeteknek, és a szimpla tagság mellett tisztséget is vállaltunk. Tagságunkból többen ott vannak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bizottságaiban is.

– Megállapodást kötöttünk több hazai és határon túli szervezettel, többek között az Aradi Magyar Gazdák Egyesületével, a magyarcsernyei gazdakörrel. Gyakran és kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit, segítjük egymást a határ mindkét oldalán.

– Mindig törekedtünk az összefogásra, az együttműködésre, mára elmondhatjuk jó kapcsolatot ápolunk a helyi civil szervezetekkel.  Jó példája ennek például a helyi Petőfi Vadásztársasággal kialakult kapcsolatunk. Azt gondolná az ember, hogy a földtulajdonosok és a vadásztársaságok között ellenérdekeltséget szül a vadkár, a vadászatok, stb. Ezt mi mindig is párbeszéddel próbáltuk rendezni, legyen bárki a társaság elnöke. 2017-ben pedig aktív közreműködői voltunk abban, hogy a Petőfi Vadásztársaság megőrizhesse a vadászterületeit.  

– Nem sok helyi civil szervezet mondhatja el magáról, hogy sikerült önálló irodát kialakítaniuk, ahol a gazdakör elnöksége ülésezhet, a tagság pedig ügyeit intézni tudja. Az iroda mára nem csak alkalmi ülések helyszíne, ügyintéző várja reggel 8-16 óráig gazdatársaimat, és segítünk elintézni ügyes bajos ügyeiket. 

– Mi működtetjük a települési agrárgazdasági bizottságot, de a járási földügyek elbírálását is gyakran mi végezzük. Nagyon sokszor nekünk kell megvédenünk a helyi földeket, az üzletelési céllal megjelent, más vidékekről ide tévedt földvásárlóktól. Úgy gondoljuk a nagyszénási földek maradjanak meg a nagyszénási emberek kezében!

– De az összefogás nem csak ezekben az ügyekben merült ki, ha összeszeretném foglalni, elmondhatom az alakulás óta közel 20 millió forintot takarítottak meg, és fordíthattak beruházásokra tagjaink. Ez a pénz itt maradt a településen, ezzel 45 család megélhetése javult, valamelyest a gazdakörnek köszönhetően. 

– Elmondhatom, hogy a Nagyszénási Gazdakör az elmúlt években nem, hogy nem szorult önkormányzati támogatásra, de szponzorai voltunk több helyi közösséget érintő ügynek is. Mindig törekedtünk arra, hogy ami erőnkből telik azt meg is tegyük a településért, és az elért megtakarításokból a falura is fordítsunk minden évben. 2007-2010-ig vállaltuk a falu napi főzés szervezését, a katolikus templom megvilágítását finanszíroztuk, hozzájárultunk az evangélikus templom felújításához, a pálmatéri iskolánál az emlékmű állítás költségeit magunkra vállaltuk, azóta is gondozzuk, a civilek gyereknapi, ételosztási rendezvényén, Cipősdoboz akción ott voltunk, anyagilag támogattuk, ha kellet támogattunk más civil szervezetet, a nagyszénási népdalkörnek 400 km útiköltséget finanszíroztunk, az általános iskolában minden évben ingyen alma akciót szerveztünk,  a gyerekek napokig ingyen kaptak egy almát, a gazdakörnek köszönhetően. Szervezetünk nem öncélúan működik, törekedtünk mindig is arra, hogy a helyi közösség aktív tagjai legyünk, mégis gyakran halljuk vissza a rosszindulatú megjegyzéseket, a gazdákra, a helyi gazdakörre. Ezek a megjegyzések nem a békés többségtől erednek, hanem azoktól, akik egyszereplőssé szeretnék tenni a helyi politikai palettát. Ha tisztában vagyunk a megjegyzések eredetével és a dolgok eredőjével, akkor helyén tudjuk kezelni ezt a dolgot.

Sajnos azt látom, felbomlott Nagyszénáson az az egység, ami korábban létezett a település lakói között, a politikai és személyes érdekek frontokat nyitottak az emberek között.  Már nem csak a kampány időszakokban megy a sárdobálás, mások lejáratása, hanem az a mindennapjaink részévé vált.  Persze mindenki megtudja magyarázni ki kezdte, de szerintem ez már teljesen mindegy, ha szomszéd, szomszédot szid annak gondolatai, pártállása miatt. A település vezetése mumusokkal harcol a település határain kívül és belül, a saját politikai túlélése miatt, senkinek sem enged beleszólást a helyi ügyekbe. Elutasít mindent, érkezzen a segítség kívülről vagy belülről. Ha valaki mégis megpróbálkozik beleszólni a helyi dolgokba, elmondani a véleményét esetleg, azt próbálják perifériára tolni, és rosszindulatú megjegyzéseket kap.  Akiket nem csak a háza, de a földje, a családja megélhetése is a településhez köti, azoknak igen is fontos Nagyszénás jövője. A 10 éves múltunk, nem csak közös értékrendet, közös célokat jelent, hanem őszinte véleményt és jobbító szándékot is. De egy a lényeg! A kölcsönös tisztelet és a párbeszéd kell legyen minden közösségben az az alap, amitől nem volna szabad eltávolodnunk. A gazdakörnek sem volna 10 éves múltja, ha nem ez lenne a pillére a közösségünknek. 

– Jó érzés így 10 év távlatából visszatekinteni, és azt látni, nem volt haszontalan a munkánk! Büszke vagyok az elmúlt évekre, a gazdatársaimra, akik képesek összefogni és egy nagyobb szerves egységet, közösséget alkotni, sok embernek tartozom köszönettel az eddigi munkájáért, a segítségéért. Köszönöm mindenkinek!

– De lássuk, kik is kaptak bizalmat a tagságtól tisztségek betöltésére. A Nagyszénási Gazdakör közgyűlése egyhangú szavazatával elnöknek választotta 5 évre, Uhlár Jánost, az elnökség tagjainak pedig: Sovány Pált, Szemenyei Zsoltot, Balog Józsefet. A Felügyelő Bizottságba Skultéti Jánosnét, Bagi Györgyöt, Czeglédi Mihályt szavazta be a közgyűlés. Az elnökség nevében még egyszer köszönöm bizalmat, munkánkkal igyekezni fogunk megszolgálni azt

 

 

Szerző: Szeretlek Nagyszénás