Nagy Mihály Vélemények

Véleményem az elmúlt időszak eseményeiről

 

Tisztelt Nagyszénásiak!

Kedves Olvasóim!

 

Többen megkerestek, hogy régen hallottak felőlem, nem tettem fel semmit hosszú ideje. Köszönöm érdeklődésüket! El kell mondjam ebben közre játszott a nyári szünet, és egy betegség is, amellyel  többször voltam kórházban.  Ilyenkor az embernek vannak egyéb problémái, amelyek lekötik, elveszik az idejét, esetleg a kedvét is a saját dolgain túli problémákkal foglalkozni. De ez a múlt, a szavazóim felé, a nagyszénásiak felé ilyenkor is tartozom beszámolóval, tájékoztatással.

Az eltelt idő miatt, és az összehalmozódott ügyek miatt, most nem követném a régi tematikát, hogy egy testületi ülésről számoljak csak be Önöknek, az elmúlt időszak eseményeiről adnék tájékoztatást, véleményt. Igyekszem tárgyilagos maradni, de most rövid nem tudok lenni, még ha manapság nem szeretnek sokat olvasni az emberek.

A nagyszénási piactér értékesítése, a helyi SUKORÓ ügy

A piactér értékesítésének ügyéről írtam legutóbb, ami akkor még nem volt lezárt ügy. Írásom után nem sokkal kaptam is egy levelet az egyik család ügyvédjétől, amelyben arról tájékoztatott, hogy én megsértettem az egyik családot a felszólalásommal, az írásommal, és nyilvános helyreigazítást kérnek. Ezért előre szeretném kihangsúlyozni ennél a beszámolónál is, hogy én nem állok egyik család oldalán sem, és nem kívánok megsérteni senkit sem, legyen az magánszemély vagy család. A közösség, a település összességének a pártján állok, azt próbálom képviselni, ami a legtöbb ember számára a legjobb lehet. Ha valaki ebben az ügyben megbántva, megsértve érzi magát nagyon sajnálom, a tájékoztatás a célom nem a személyeskedés, a korábbi beszámolóimból is kisatíroztam a családok neveit, most sem kívánok senkit nevén nevezni azok személyességi jogainak védelmében. Addig viszont még meggyőzően, számomra és a képviselőtársaim számára látható dokumentumokkal nem igazolja a Kft. a tulajdon jogát, az elővásárlási jogát, nem tudok mást mondani, írni csak azt, amit saját szememmel láttam, amiről a Földhivatalban meggyőződtem. Ebben részemről semmilyen személyeskedés nincs, még csak ellenszenv sem, de Nagyszénás volt főterének a kiparcellázása és értékesítése szerintem olyan közügy, amiről tájékoztatni kell a helyi lakosokat. Arról is meggyőzően kell tájékoztatást adjon egy képviselő, kinek és miért adunk el területet a piactérből, és esetleg másnak miért nem adunk el.  Ennyit az ügyhöz bevezetésként.

Tehát, egy Kft. vételi szándékot jelentett be a piactéri italkimérő alatti terület megvásárlására, azt is leírtam, hogy nem volt tisztázott a földterület és a felépítmény tulajdonjogának a szétválása. Ez az italkimérőt és az alatta lévő földterületet jelenti.  A földhivatalban a Nagyszénási Önkormányzat volt bejegyezve tulajdonosként, semmilyen más ezt módosító bejegyzés nem volt a területhez. Ezért én 2016-ban rendőrségi feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen, hogy kiderüljön kié a földterület, ki szedhet utána bérleti díjat, illetve ha az önkormányzaté a földterület, (amit most értékesített az önkormányzat) esetleg a rajta lévő felépítmény is, akkor ki a felelős az ügy korábbi rendezésének elmulasztásáért.  Jelenleg folyik a nyomozás ezért, és azon elv mentén, hogy Nagyszénás piacterét ne parcellázzuk ki és adjuk el, korábban sem és most sem támogattam az értékesítést. Ezzel senki mellé nem álltam senkivel szemben, egyszerűen úgy gondolom a közösség érdekei ezt kívánják, ezt próbálom képviselni.

Időközben megtörtént a pályáztatás, 2 árajánlat érkezett a korábban meghirdetett 4000 forint/m2 minimum árra. Egyik ajánlat 4100 forint/m2-ről szólt, a másik 8000 forint/m2-ről. Egy pályáztatásnál azt feltételeznénk, hogy aki a többet adja a területért azé lehet. A 8000 forintos ajánlatot tevő vállalkozó be is ment, és ki is akarta fizetni a vételi árat, de a hivatalban gyorsan lehűtötték elővásárlási jogra hivatkozva, nem ő veheti meg.  Kialakult egy méltánytalan helyzet. A piactéri italkimérő alatti területet az vállalkozás vehette meg, aki korábban 4100 forint/m2-ot ígért csak, annyi különbséggel, hogy most már neki is meg kellett adni a 8000Ft/m2 árat. Véleményem szerint az önkormányzat a pályáztatással egy méltánytalan, félrevezető helyzetet teremtett, érzésem szerint félrevezettünk egy embert, aki azt hitte korrekt pályázaton megvásárolhat egy területet a piactéren. Az elővásárlási jog nem utólag derült ki, arról a hivatalban tudtak a pályázat kiírásakor is. Vagyis itt megjegyezném, hogy azokon a testületi üléseken, amelyeken én részt vettem, illetve azon testületi anyagban ahol az eladásról döntöttek, az elővásárlási jogot igazoló dokumentum nem került bemutatásra, csatolásra az anyaghoz.  Azt mondta a polgármester úr és a jegyző úr, hogy van ilyen higgyük el, de látnunk nem kell. Én ezért voltam a földhivatalban, és ezért tettem a feljelentést is, mert ott nem volt ilyen bejegyzés, ellentmondást találtam az ügyben. Korrekt volt-e az eljárás, helyes-e ha kiparcellázzuk a piacteret és eladjuk? Döntse el mindenki maga.

Simonka György látogatása

Augusztusban, mint utólag értesültem róla a településünkön járt Simonka György országgyűlési képviselő, járt a helyi Fidesz csoportnál, az iskolánál, megnézte a TOP-os pályázaton milyen fejlesztések fognak megvalósulni, és bement a polgármester úrhoz is.  Nem sokkal ezután értesültem róla, hogy a polgármester úr kislánya szeptembertől Orosházán folytatja a tanulmányait, nem Nagyszénáson az általános iskolában. Ezek után igen csak elkezdett érdekelni mi történhetett a Polgármester úr és a képviselő úr megbeszélésén, mi lehet az összefüggés. Az augusztusi testületi ülésen az Egyebek napirendi pontnál (Ez a napirendi pont kimaradt a testületi ülést rögzítő jegyzőkönyvből, érdekes módon) rá is kérdeztem a polgármester úrtól. Legyen szíves már tájékoztatni engem és a képviselőtársaimat arról, hogy mi történt ezen a megbeszélésen? A válasz: Nem kíván róla tájékoztatást adni, se nekem sem a képviselőtestület többi tagjának. Tehát az ő dolga!  Gondoltam, ha ő nem mondja el, akkor megtudom a helyi FIDESZ csoporttól. Megtudtam a megbeszélésről tájékoztatta őket a képviselő úr, aki azért kereste fel a polgármester urat, hogy segítségét ajánlja fel nagyszénás fejlesztési ügyeit illetően.  Mint megtudtam a polgármester úr nem kért az országgyűlési képviselőnk segítségéből, és az elmondások alapján olyan mondat is elhangzott, hogy személyes sértettsége okán nem kíván együttműködni.

 Már hallom előre sokak örömét, milyen karakán ember ez a polgármester, hogy így szembe mert menni az újságokból ismert Simonka Györggyel. De sajnos fel kell hívjam ezen örvendezők figyelmét, hogy ennek a karakánságnak (én talán gőgnek hívnám) ára van és lesz.

Vannak realitások, amelyet tudomásul kell vennünk, ha tetszik, ha nem!

Az országgyűlési képviselő nem magánemberként jött ide, képviseli a jelenleg kormányzó pártot, így valamilyen szinten a kormányt is. Ráadásul helybe jött, és segítséget ajánlott, amiből a polgármester úr nem kért, és ugye ő képviselte ezen a beszélgetésen a falunkat, így a személyes sértettsége miatt a falu sem kér a segítségből! Nem az első és valószínű nem is az utolsó esete volt ez annak, hogy képviseli a polgármester úr a település közösségének az érdekeit. Ha őt megbántották, akkor a falunknak is haragudni kell. De nem kiskirályt, polgármestert választottak a helyi emberek, ezt is célszerű volna szem előtt tartani!

De nézzük a realitásokat, mire jó ez a hozzáállás a polgármester úr részéről, és mit okoz ez a településnek. Egy-két példa azoknak, akik ebben a karakánságot látják: Medgyesegyházát ellenzéki polgármester vezeti, aki Simonka György egyik barátját győzte le. De hamar felismerte, hogy a településének az érdekét nem az ellenkezés, személyes ügyei szolgálják, hanem az együttműködési képesség. Medgyesegyháza közel egymilliárd forint pályázati forrást nyert. Mezőhegyesen független polgármester nyert a választásokon, ha jól tudom 800 milliós támogatást nyertek, De ilyen „ellenzéki” település Csorvás is egy milliárdos fejlesztési forrással, vagy Gádoros ahol szintén több pályázatuk is nyert, mi 220 millió forintot nyertünk ugyanekkor. Ellenzéki polgármesterek, akik belátták, az együttműködés képessége és a közös munka nélkül a településük issza meg a levét az ellenségeskedésüknek. Ők is lehettek volna karakánok, de az nem a településük érdekét szolgálta volna. Nekünk nincs szükségünk semmire, majd mi tudjuk, de a polgármesterség egy közösség szolgálata, nem pedig az ellen való munkálkodás!

Ilyenkor van az a diplomáciában jól ismert megoldás, hogy azokon a találkozókon ahol valaki a tárgyaló felek között „érintett” sértett a tárgyalás lehetőségét átadja másnak, mondjuk az alpolgármesternek vagy képviselőtársainak. Nagyszénáson ez sem fordulhat elő, semmilyen hajlandóságot nem látok az alpolgármester és a képviselőtársaim részéről, hogy feloldják ezt a feszültséget, hogy a település érdekeit nézve leüljenek tárgyalni azzal, akit a polgármester úr nem szeret.  Bár szerintem ez túlzó elvárás lenne az alpolgármesterünktől, így is havi, közel bruttó kétszázezer forintért, 40 percet alig bírt ki a testületi ülésen augusztusban, majd távozott is.  De ugyan ez volt a helyzet az azt megelőző több testületi ülésen is, az adófizetők pénzén a helyi adófizetők érdekeinek szolgálatára nincs ideje.

Hogy, miért nem jár Simonka György Nagyszénásra című, gyakran hallott kérdésre ezzel a választ is megadtam.  Ez kinek jó így? Ez szolgálja a település összességének az érdekeit? Döntse el mindenki maga.

Talán így többen érteni fogják, ezen események után volt az az ominózus augusztus 20.-ai beszéd ahol a polgármester úr összefogásról beszélt, és széthúzókról. Ez ütötte ki a biztosítékot a FIDESZ-nél és tették közzé a véleményüket.

Orosházi út leaszfaltozása

Magam szerint nagyon örültem az Orosházi út leaszfaltozásának, ezért kíváncsi voltam kinek kell megköszönnöm, hogy meghallgatta régi vágyunkat és cselekedett. A kormánynak, megyének, közútkezelőnek vagy a polgármester úrnak. Most mondhatnánk egy felújítást az út állapota dönt el és erre az útra ráfért már, nem kellett ezért lobbizni. De itt Dél-Békésben nem ez volt a legrosszabb útszakasz valljuk be, mégis valami oknál fogva előre vették. Augusztusi testületi ülésen Egyebek napirendi pontnál arra is rákérdeztem, hogy milyen döntés alapján, és milyen forrásból aszfaltozták le az Orosházi út egy szakaszát, ki intézte el. (Valami oknál fogva a jegyzőkönyvből ez a napirendi pont kimaradt) A válasz az volt, amit vártam a polgármester úrtól, nem tudja forduljak a Magyar Közútkezelőhöz.

Iskolai felújítás

Miután az országgyűlési képviselő eljött megnézni a felújítandó iskolát és egy facebook bejegyzésben le is írta mennyit lobbiztak érte, majd a polgármester úr, hogy ne csökkenjen a település előtt a munkásságának a megítélése igyekezett az iskolai évnyitón beszédében újra képbe állítani a jelenlévőket. Természetesen az ő beszédében minden neki és a képviselőtestületnek köszönhető, és az is elhangzott egy képviselő nem szavazta meg a közbeszerzés győztesét. Mostanában az összefogás jegyében igyekszik a legtöbb felszólalásában megemlíteni, hogy ki nem szavazza meg a nagy közös döntéseiket. Az összefogás jegyében itt rákérdeznék, az én előterjesztéseim közül (népszavazás, vizsgáló bizottság) hányat szavaztak meg? De bárkinek bármikor szívesen elmondom, azért nem szavaztam meg a közbeszerzésnél a döntést, mert okulva a fürdő körüli problémákból (csőpár kiépítése a kertészetekig) nem kaptam sem szakmai sem pénzügyi garanciákat arra vonatkozóan, hogy biztonságban lássam a beruházást, ezen gondolatok ellenkezőjéről még senki nem akart és tudott meggyőzni a testületből!

Pár megjegyzést még tennék ehhez a dologhoz, mert azt látom mindenki a maga dicsőségére szeretné fordítani ezt a beruházást. De lássuk, hol lehet az igazság. Gondoljanak bele!  Beadja az önkormányzat egy meghirdetett pályázati kiírásra a pályázatát, az beérkezik és vele egy időben még több ezer pályázat, majd lepontozzák és mondjuk hiányosságok miatt kihullik közülük 10%. De még mindig maradt több ezer pályázat, a forrás pedig véges. Ha a döntéshozók részéről nézzük ezt meg, ott minden település egyforma, nekik minden pályázat ugyanolyan. Akkor, hogyan érik el települések, hogy az ő pályázatuk fontosabb legyen a többinél, megismerjék a döntéshozók? Lobbival! Véleményem szerint a pályázati forráshoz jutás legfőbb mozzanata a lobbi. Manapság már nem lehet beadni egy csomó pályázatot és sorsára bízva várni a jó szerencsét, mert így mindig a sor végén leszünk. Igen ám, de a lobbi képességhez kell az együttműködés képessége a döntéshozókkal, amivel mint azt az előbb leírtam mi nem igazán rendelkezünk. Akkor miért nyert mégis az iskolai pályázat? Véleményem szerint egyszerű a magyarázat, mert a KLIK átvette januárban az iskolát és érzékelték az épület körüli szigetelési problémákat. Gondolom ezt jelezték is a döntéshozók felé és az országgyűlési képviselő felé, és láss csodát az a pályázatunk nyert, az Óvodai, Művelődési Házé nem. Kié a dicsőség? Döntsék el maguk.

Fürdő dobálás története

Augusztusban rákérdeztem arra is, hogy áll a fürdő dobálás ügye, megvan-e már a tettes, kifizettük-e már a 100 ezer forintot. Nincs meg a tettes, és a nyomravezetői díjat sem fizettük ki. Rákérdeztem arra is, hogy akkor azt a 100 ezer forintot miért nem költjük festékre és tesszük már rendbe az épületet? Azt a választ kaptam, azért mert később még hátha jelentkezik valaki, illetve azt szeretné a polgármester úr ha a foltok ott maradnának mementóként, hogy emlékeztesse a nagyszénásiakat, milyen emberek vannak Nagyszénáson. (Megjegyezném: Honnan tudjuk, hogy nagyszénási volt? Akkor miért tették közzé a BEOL-on, ha tudják?) Gondolom a Művelődési Házon is azért vannak évtizedek óta meghagyva a falfirkák, hogy emlékeztesse a nagyszénásiakat milyen emberek élnek közöttük.

Kicsit hosszúra sikeredett a beszámolóm, de hosszú ideje nem írtam és az események, történések is indokolták a nagyobb lélegzetvételű írást.

Annak, aki idáig elolvasta köszönöm a figyelmét!