Hírek

Ez létkérdés Dél-Békés jövőjének szempontjából

Hétfőn Czibere Károly, a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár urat elkísérte Simonka György településünk országgyűlési képviselője is Nagyszénásra. Képviselő úr elfoglaltságai mellett mindig igyekszik időt szakítani Nagyszénásra is, segítségére lenni azoknak akik a településről megkeresik problémáikkal. Próbálja minden Dél-Békési kezdeményezésbe bevonni Nagyszénást is, ennek köszönhető a településen tavaly beindított Pilot program is amelyet a Pusztaottlakai Önkormányzat segítségével valósítanak meg.

A dél-békési térség a komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik, tekintettel arra, hogy térségünk jelentős mértékben érintett a mélyszegénység problémakörében. Ezért az itt élők számára mindennemű szociális segítségnyújtás kiemelt jelentőséggel bír. A segítségnyújtás kiemelt részét képezik azok a komplex humánerőforrás-fejlesztési programok is, melyek Dél-Békésben és Békés megyében is megvalósulhattak az elmúlt években. Ha csak a 2015-ös évet nézzük, akkor Dél-Békésben több mint 25.700, továbbá Békés megyében 21.600 érintett együttműködésével tudott megvalósítani a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása és partnerei felzárkóztató projekteket. A térség szakembereivel, különösen a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség társadalmi életkészségek fejlesztése munkacsoport tagjaival azt a hosszút távú célt tűztük ki, hogy önálló életvitelhez segítsük a dél-békésieket. Koncepciónkat, a Calendula Tervet kidolgoztuk, a kiváló szakemberek adottak, az együttműködő szervezetek bíznak a megkezdett munka folytatásában. Bízunk benne, hogy a területi kiegyenlítést szolgáló források felhasználásával, a kormánnyal együttműködve folytatódnak a komplex fejlesztések Dél-Békésben, hiszen a hátrányos helyzetű térségben élőknek is joguk van ahhoz, megkapják a fejlődéshez szükséges kompetenciákat. Ez létkérdés Dél-Békés jövőjének szempontjából – emelte ki a képviselő.

Szerző: Szeretlek Nagyszénás

Hozzászólás

Hozzászólás