Gazdák Hírek

5,6 milliárd forint kárenyhítő juttatás március 31-ig

A már lezárt agrárkár-enyhítési eljárásokhoz kapcsolódóan a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a március 31-i határidőig mintegy 5,6 milliárd forint összegű kárenyhítő juttatást fizetett ki a 2015. kárenyhítési évben károsult és jogos kárenyhítési igénnyel rendelkező termelőknek. Az MVH az elkövetkező hetekben hozhat döntést a fellebbezések, jogutódlások miatt még le nem zárt eljárások tekintetében.

A Földművelésügyi Minisztérium az MVH által jóváhagyásra előterjesztett kifizetési terv alapján 3.300 károsult gazda részére mintegy 6 milliárd forint kárenyhítő juttatást különített el a 2015. kárenyhítési évi károk rendezésére. A hivatal a 2015. kárenyhítési évhez kapcsolódó juttatások mintegy kétharmadát aszálykárokra fizeti ki, a második és harmadik “helyen” pedig a jégesőkár és a tavaszi fagykár áll.

Mint ismeretes, az agrárkár-enyhítési rendszer két eljárási szakaszra bontható: a határidőben történő kárbejelentésre, amelyet az agrárkár-megállapító szerv igazol, valamint ez alapján a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtására, amelyet a kárenyhítési év lezárultát követően az MVH bírál el. Kárenyhítő juttatás a növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi káresemények, valamint az üzemi szinten 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés (bevételkiesés) után fizethető.

(FM Sajtóiroda)

Forrás: Agrárágazat