Hírek

Nagyszénási Civil Szervezetek Szövetsége

Megalakult a Nagyszénási Civil Szervezetek Szövetsége
A civil társadalom feladata – és egyben lényege – a szabadságra és alapvető emberi értékekre alapozott, a közösségek érdekében kifejtett érdekérvényesítő tevékenység. Küldetésének betöltése érdekében a civil szférának tovább kell erősödnie az érdek- és értékérvényesítő képességében, ehhez pedig elsősorban a bizalomra és a szolidaritásra alapozó együttműködés adhat csak lehetőséget.
A Szövetség önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Szolgáltatásaival, programjaival a nagyszénási civil szervezetek fejlődését kívánja elősegíteni annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés útjára lépjenek.
A szövetség céljai:
– Szellemi műhelyek működtetése, amely lehetővé teszi a korszerű környezeti és társadalmi értékek védelmét, érdekek egyeztetését és képviselhetővé tételét.
– Az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, csoportok közötti kapcsolat és párbeszéd létrejöttének segítése.
– A civil érdekképviselet megteremtése és a civil szektor tevékenységéről hiteles tájékoztatás.
– A polgári kezdeményezések bátorítása és összefogása, a szabad polgári véleménynyilvánítás demokratikus formáinak kimunkálása.