Gazdák Hírek

Újabb pályázati forrást nyit a Miniszterelnökség az állattartó ágazat számára

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásra mintegy 36,53 milliárd forint keretösszegű forrást hirdetett meg a Miniszterelnökség. A normatív, vissza nem térítendő támogatásra 2016. május 1-től és 2017. május 1-től nyújthatják be kérelmüket a gazdálkodók.

A 2016. március 30-án megjelent felhívás az állattartás fejlesztését célozza. A pályázat keretében a gazdálkodóknak az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat kell betartaniuk ahhoz, hogy a növekvő kiadások kompenzálása érdekében vissza nem térítendő támogatásban részesüljenek. Az intézkedés újabb ösztönző elem a tejágazat hatékonyságának további növelésére.

A Miniszterelnökség felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy a nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák után 5 éven keresztül gazdálkodási évente állategységenként meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben a pályázó minden kötelezettséget vállal és teljesít. A pályázat keretében igényelhető alap- és kiegészítő támogatás minimálisam 2 állategységnek megfelelő állategyed után kérhető.

A pályázók a támogatási kérelmeket 2016. május 1. és 2016. május 31. között, illetve 2017. év ugyanezen időszakában nyújthatják be kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.gov.hu weboldalon. A kötelezettségvállalási időszak kezdete – a támogatási kérelem benyújtásának függvényében – 2016. május 1., vagy 2017. május 1. napja.

A pályázati felhívás és mellékletei a www.szechenyi2020.hu weboldalon találhatók.

Forrás: Agrárágazat