Gyermekek Hírek Iskola

Nyílt nap az alsó tagozaton

2016. 03. 22-én a leendő elsős tanító nénik, Tarné Nagy Zsuzsanna és Valuk Tiborné várták az óvodásokat szüleikkel együtt az alsó tagozat épületében tartandó nyílt órákra. Az érdeklődők magyar nyelv és irodalom, környezetismeret és testnevelés órákon vehettek részt.

Az óralátogatások előtt Závogyán Judit intézményvezető tájékoztatta a megjelenteket a beíratás dátumáról, mely 2016. 04. 14-15-én lesz a felső tagozat épületében, a Táncsics utca 24/1. szám alatt. Mindkét napon 8:00 és 19:00 óra között várjuk a beiratkozó tanulókat azokkal a dokumentumokkal, amelyeket előzetesen már kihirdettünk az óvodában. A nyílt napon 30 szülő és gyermekei tisztelték meg intézményünket, melyet ezúton is köszönünk.

Forrás: http://nszenas-iskola.hu/